”OM ALLT…” i aktivitetshuset på Brinkåsens rättspsykiatriska klinik, Vänersborg 2011.

Uppdragsgivare: Västfastigheter, Västra Götalandsregionen.

Arkitekter: Frenning & Sjögren Arkitekter AB.

Uppdragets omfattning: Bilder i laminerade glaspartier i dels två passager, verken 2 x 3 meter vardera, dels i sju glasade rumsavskiljare (”fönster”), verken 2 x 2 meter vardera, samt dekorer i glas vid entrén.

Uppdragets förutsättningar: Utsmyckningen ska ge ett delvis genomsiktligt glas. Omvärlden bakom glaset ska vara diffus men ändå skönjbar.

Glasväggarna i passagerna ska utformas så att de som passerar inte ska drabbas av höjdrädsla. För att skapa trygghet ska väggarna sila igenom dagsljuset men inte medge att man kan se rakt ut på omvärlden.

Glaselementens motiv i rumsavskiljarna ska utformas så att mänsklig aktivitet anas på andra sidan utan att det blir direkt insyn.

Uppdragets genomförande: Bilderna screentrycktes på polyesterfilm som sedan laminerades i glaset. Materialet medgav tillägg under tryckningen i form av målade element för att ge känslan av närvaro av konstnärens hand. Vid entrédörrarna placerades vitt glaslaminerat screentryck i lodräta band.

Skissarbetet startade 2009. Verket färdigställdes 2011.

Budget: 400.000:-

Se/ladda ner pdf dokument

 

 

 

Glaspartierna i passagerna har laminerade screentryck med vegetationsmotiv.

 

 

 

 

 

 

Konstnär Rolf Gustafsson Persbyhammar Persbyn 1001 662 91 Åmål 0709 – 72 69 51 rolf.g@artfuel.se