”TIMELINE” Utsmyckning i Mc Donalds restaurang, Segelgatan i Stockholm 2004

Fondvägg mot Sergelgatan

Uppdragsgivare: Svenska McDonalds AB.

Arkitekter: Hardinger Arkitekter.

Uppdragets omfattning: Utsmyckning av två fondväggar i restaurangen.

Uppdragets förutsättningar: I konstverken ska besökarna se människor i olika situationer. Utsmyckningen ska skapa en positiv stämning i restaurangen.

Uppdragets genomförande: Uppdragets genomförande: Silkscreenmonotypier trycktes och målades med textilfärg på armeringsväv. Textilfärgen fixerades med värme och ytterst lades ett lager med golvpolish. Detta medger att eventuellt klotter kan tas bort utan att den tryckta bilden påverkas. Monotypierna limmades på väggarna. Varje del i verket är 100 cm bred. Höjderna varierar efter lokalens olika vägghöjder, det vill säga mellan cirka 180 och 350 centimeter.

Skissarbetet startade 2004. Verket slutfördes 2004.

Budget: 280 000:-

Se/ladda ner pdf dokument

Konstnär Rolf Gustafsson Persbyhammar Persbyn 1001 662 91 Åmål 0709 – 72 69 51 rolf.g@artfuel.se